יום חמישי, 7 ביוני 2018

שאלות שהפניתי לאורטופד מומחה לנושא כף הרגל


Interview with Dr. Gary Strauchler

דר׳ גארי שטראוכלר

Your shoes are exceptional. Can you describe them in terms of convenience and importance in walking
Toe Shoes are for function. Toes shoes are not for style
Toes are an integral part of the foot and need to move fully with each step
Walking has three components; heel strike, foot flat, and toe off. Most people are missing the toe off
The toe off involves the big toe. The big toe is the last and in my opinion the most crucial portion of movement

 So many people have injuries today. Many of these injuries are from feet that are not used properlyהנעליים שאתה נועל מיוחדות. האם תוכל לתאר אותן במונחים של נוחות וחשיבות בהליכה. 

נעליים המייחדות מקום לבהונות הן תפקודיות. הן לא עוצבו עבור אופנה או סגנון.
הבהונות הן חלק אינטגרלי של כף הרגל וצריכות להוות חלק מתנועת כף הרגל בכל צעד וצעד. 
להליכה יש כמה מרכיבים: מגע העקב, רגל שטוחה, והנתקות של הבהונות. מרבית האנשים מחסירים
את הנתקות הבהונות. הבהונות כוללות גם את הבוהן הגדולה. הבוהן הגדולה היא האחרונה שניתקת מן הקרקע,
ולהבנתי זהו החלק המכריע ביותר בתנועת הצעד וההליכה. 
אנשים רבים כל כך נפגעים בימים אלה. פגיעות אלה הן ברובן בגין שימוש לא נכון בכפות הרגליים.

What are the most common complaints of people, as you know through your practice

 Plantar Fascitis is a very common complaint of people ages 20-50
The Plantar Fascia is the band that is on the bottom of the foot. It connects the rear foot with the forefoot (plantar proximal portion of heel bone to ball of the foot).  The plantar fascia is often stiff from lack of toe flexion. Pain with plantar fasciitis is often felt at the medial portion of the weight bearing heel. It is my opinion that plantar fasciitis is a preventable condition. Many shoes today are either too stiff or raise the toes upwards therefore preventing the toes from moving downwards. Years of this condition can cause a chronic condition that can be both very painful and debilitating

מהן התלונות השכיחות שאתה נתקל בהן בהתנסותך כרופא?

תלונה שכיחה היא של כאבים ברקמות החיבור של כף הרגל בגילאי 20 עד 25.
אלו רקמות החיבור בתחתית כף הרגל. רקמות, רצועות אלו מחברות את קדמת כף הרגל לעקב כף הרגל. 
רקמות אלו הן לעיתים קרובות נוקשות בהעדר תנועת הבהונות.
כאב זה בא לביטוי פעמים רבות בעקב בחלקו המרכזי (דורבן). 
לדעתי מצב זה ניתן הוא בר מניעה. נעליים רבות הן או נוקשות מדי, או מרימות את הבהונות 
ובכך מונעות מן הבהונות מגע עם הקרקע.
שנים רבות של הגבלה זו יכולות להניב כאב רב והתשה.


(המשך יבוא) 

תגובה 1:

  1. היכן אפשר לקנות את הנעליים עם ההפרדה לבהונות ומה מחירן?

    השבמחק